• master management curricular

 • revista RRGE

MENIU RO EN

Prof. univ. dr. Liliana CIASCAI (en)

Contact:

Birou: Str. Sindicatelor, nr 7, sala 16
Telefon personal: 0745-543823
E-mail: liliana.ciascai@ubbcluj.ro liliciascai@yahoo.com
Pagina web: -
Consultaţii: se stabilesc cu programare

Research interests:

 • Physics Education/Didactics
 • Didactics of Sciences
 • Sciences of Education
 • Teacher Education/Science teacher education
 • Intercultural Education

 

Cursuri susţinute la Universitatea Babeș-Bolyai:

Specializarea Pedagogia Învăţământului primar şi preşcolar, Facultatea de Psihologie și Știinţe ale Educaţiei

 • Geografie, cunoaşterea mediului/ştiinţe şi metodica predării acestora în învăţământul primar şi preşcolar
 • Abilităţi practice şi confecţionarea materialelor didactice; metodica predării lor

 

Modul Psihopedagogic-Nivel I- Facultatea de Fizică

 • Didactica fizicii
 • IAC (Instruire asistată de calculator)
 • Managementul clasei de elevi
 • Practică pedagogică

 

Modul Psihopedagogic-Nivel II, Facultatea de Fizică

 • Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii (învăţământ liceal, postliceal, universitar)
 • Managementul activităţilor de cercetare în ştiinţele naturii (curs opţional)
 • Inquiry learning (curs opţional)
  • Învăţarea integrată la ştiinţele naturii (curs opţional)
  • Practică pedagogică ( în învăţământul liceal, postliceal şi universitar)

 

Master Management Curricular, Facultatea de Psihologie și Știinţe ale Educaţiei

 • Didactică profesională
 • Strategii inovative de predare-învăţare

CV

Listă publicaţii