• master management curricular

  • revista RRGE

MENIU RO EN

Management curricular. Ȋnvăţământ frecvenţă redusă

Denumire Cod disciplina
Învăţarea autoreglată şi metacognitivă (Disciplină obligatorie) PMR5103
Management curricular  (Disciplină obligatorie) PMR5101
Paradigme şi modele de predare - învăţare  (Disciplină obligatorie) PMR5102
Credinţă şi cunoaştere (Opțional) PMR5105
Educaţia pentru mediu şi dezvoltarea durabilă (Opțional) PMR5138
Andragogie (Opțional) PMR5137
Multiculturalism, Interculturalism, Educaţie interculturală (Opțional) PMR5106
Educaţia media. Curs predat în limba engleză  (Disciplină obligatorie) PME5110
Strategii inovative de instruire şi evaluare  (Disciplină obligatorie) PMR5141
Teoria şi practica cercetării pedagogice  (Disciplină obligatorie) PMR5109
Centrarea pe competenţe în curriculum-ul şcolar (Opțional) PMR5139
Comunităţi de învăţare şi practică în medii virtuale (Opțional) PMR5112
Educația STEM/STEAM/STREAM (Opțional) PMR5149
Şcoala şi comunitatea (Opțional) PMR5134
CDS şi managementul activităţilor extracurriculare  (Disciplină obligatorie) PMR5116
Didactică profesională. Cercetări şi studii de caz   (Disciplină obligatorie)  PMR5142
E-learning şi Blended learning: procese de învăţare şi probleme specifice  (Disciplină obligatorie) PMR5117
Managementul organizației școlare (Opțional) PMR5146
Managementul programelor şi proiectelor. (Opțional) PME5140
Procesarea didactică a conţinutului ştiinţific (Opțional) PMR5144
Consiliere psihologică: programe de intervenţie cognitiv-comportamentală  (Disciplină obligatorie) PMR5136
Programe de dezvoltare curriculară pentru copiii cu nevoi educaţionale speciale  (Disciplină obligatorie) PMR5131
Stagiul de cercetare/documentare - practică şi pregătirea disertaţiei  (Disciplină obligatorie) PMR5124
Educaţia pentru cetăţenie democratică şi drepturile fundamentale ale omului (Opțional) PMR5132
Mentorat, coaching, leadership. Curs atelier (Opțional) PMR5177
Educaţia pentru valori şi calitate. Managementul şi cultura calităţii în instituţiile de învăţământ. Curs predat în limba engleză  (Opțional) PME5127