• master management curricular
    Management curricular

    Program de master

  • revista RRGE
    Romanian Review of Geographical Education

    Romanian Review of Geographical Education is the journal of the Department of Exact Sciences

MENIU RO EN

Ȋnvăţământ frecvenţă redusă

Denumire Cod disciplina
Învăţarea autoreglată şi metacognitivă PMR5103
Management curricular PMR5101
Paradigme şi modele de predare - învăţare PMR5102
Credinţă şi cunoaştere PMR5105
Educaţia pentru mediu şi dezvoltarea durabilă PMR5138
Educaţia adulţilor PMR5137
Multiculturalism, Interculturalism, Educaţie interculturală PMR5106
Educaţia media. Curs predat în limba engleză PME5110
Strategii inovative de instruire şi evaluare PMR5141
Teoria şi practica cercetării pedagogice PMR5109
Centrarea pe competenţe în curriculum-ul şcolar PMR5139
Comunităţi de învăţare şi practică în medii virtuale PMR5112
Legislaţie şi deontologie în învăţământ PMR5114
Şcoala şi comunitatea PMR5134
CDS şi managementul activităţilor extracurriculare PMR5116
Didactică profesională. Cercetări şi studii de caz PMR5142
E-learning şi Blended learning: procese de învăţare şi probleme specifice PMR5117
Aplicaţii ale teoriei probabilităţilor şi statisticii matematice în cercetarea educaţională PMR5128
Managementul programelor şi proiectelor. Curs predat în limba engleză PME5140
Procesarea didactică a conţinutului ştiinţific: "Ştiinţe socio-umane" PMR5118
Procesarea didactică a conţinutului ştiinţific: Ştiinţe exacte. Curs predat în limba engleză PME5119
Consiliere psihologică: programe de intervenţie cognitiv-comportamentală PMR5136
Programe de dezvoltare curriculară pentru copiii cu nevoi educaţionale speciale PMR5131
Stagiul de cercetare/documentare - practică şi pregătirea disertaţiei PMR5124
Educaţia pentru cetăţenie democratică şi drepturile fundamentale ale omului PMR5132
Managementul curriculum-ului şi al programelor de formare (mentorat/stagiatură). Elemente de management şi leadership strategic PMR5133
Educaţia pentru valori şi calitate. Managementul şi cultura calităţii în instituţiile de învăţământ. Curs predat în limba engleză PME5127
Educaţia prin sport. Metodologia proiectării şi organizării activităţilor fizice de loisir PMR5129