• master management curricular

 • revista RRGE

MENIU RO EN

Conf. univ. dr. Ioana MAGDAȘ (en)

Contact:

Birou: Str. Sindicatelor, nr 7, sala 16
Telefon personal: 0746-108484
E-mail: magdas_ioana@yahoo.com, ioana.magdas@ubbcluj.ro
Pagina web: https://sites.google.com/site/ioanamagdas/
Consultaţii: se stabilesc cu programare

Research interests:

 • Mathematics Education
 • Mathematics Computer Science Education
 • Math and Computer Science Teacher Education
 • Processing Statistical Data in Educational Research
 • Computer Assisted Instruction
 • Sciences of Education

 

Cursuri susţinute la Universitatea Babeș-Bolyai:

Specializarea Pedagogia Învăţământului primar şi preşcolar, Facultatea de Psihologie și Știinţe ale Educaţiei

 • Metodica predării matematicii
 • Matematică

 

Modul Psihopedagogic-Nivel I- Facultatea de Matematică şi Informatică

 • Didactica Informaticii
 • IAC (Instruire asistată de calculator)
 • Managementul clasei de elevi
 • Practică pedagogică

 

Modul Psihopedagogic-Nivel II, Facultatea de Matematică şi Informatică

 • Didactica domeniului şi extinderi în didactica specialităţii
 • Modele, strategii şi tehnici didactice activizante la matematică şi informatică (curs opţional)  
 • Proiectarea softurilor educaţionale (curs opţional)
 • Strategii centrate pe elev în predarea-învăţarea informaticii (curs opţional)
 • Elaborarea materialelor curriculare (curs opţional)
 • Practică pedagogică în universitate şi în şcoală

 

Master Management Curricular, Facultatea de Psihologie și Știinţe ale Educaţiei

 • Educaţia media
 • Stagiu de practică de profil: cercetare şi pregătirea dizertaţiei
 • Procesarea didactică a conţinuturilor ştiinţifice pentru ariile curriculare Matematică şi Tehnologii (curs opţional)<

Procesarea didactică a conţinuturilor ştiinţifice pentru ariile curriculare Matematică şi Tehnologii (curs opţional)

CV

Listă publicaţii