• master management curricular

 • revista RRGE

MENIU RO EN

Conf. univ. dr. Helena SABO (en)

Conferenţiar universitar, dr. în Geografie

Date contact:

Birou: Str. Sindicatelor Nr. 7, birou 14
Tel. 0264-598814 int. 6115,  0755/146 829
E-mail: helena-maria.sabo@gmx.net
Program la birou pentru studenți: Marti 13-15,  cu programare

 

Domenii de cercetare

-Supporting courses and seminars on subjects teaching geography in the Department of Training for teachers.
-Supporting courses and seminars on subjects al Theory of Law (Master).
-Coordinate the professional practice and teaching of students in the Department of Training for teachers (geography discipline)

Environmental Education and Sustainable Development.

Cursuri susținute

Nivel LICENȚĂ

Modulul Didactic nivelul I – pentru specializări din domeniul Geografiei

 • Didactica Geografiei,  cursuri/seminarii
 • Managementul clasei – curs/seminarii
 • Practică pedagogică observativă – curs practic şi Practica participativă (coordonare) la disciplina Geografie, Geografia Turismului
 • Instruire asistată de calculator (IAC) - curs/seminarii

 

Nivel MASTER

Modulul Didactic nivelul II – Geografie, Științe exacte

 • Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii (învăţământ liceal, postliceal, universitar)
 • Practică pedagogică ( în învăţământul liceal, postliceal şi universitar)
 • Competenţe în geografie

 

Nivel LICENȚĂ

Specializarea Pedagogia Învăţământului Preşcolar şi Primar (PIPP)

 • Abilităţi practice şi confecţionarea materialelor didactice; metodica şi practica predării – curs/seminarii

 

Nivel MASTER

 • Școala și comunitatea. Educația pentru cetățenie democratica și drepturile omului (Master).
 • Educaţia pentru mediu şi dezvoltare durabilă (Master).

CV

Listă publicaţii