• master management curricular

 • revista RRGE

MENIU RO EN

Conf. univ. dr. Dumitru VĂLCAN (en)

Contact:

Birou: Facultatea de Psihologie și Științele educației, Str. Sindicatelor, Nr. 6, Sala 14, Et. II.
E-mail: tdvalcan@yahoo.ca
Telefon: 0745-866377
Orar consultații: Vineri, între orele 13-15.
Domenii de cercetare: Matematică și Didactica Matematicii.

 

Cursuri susținute:

 1. Didactica Matematicii (la Anul II, Nivel licență, Domeniul Matematică),
 2. Practică pedagogică observativă (PPO) (la Anul III, Nivel licență, Domeniul Matematică),
 3. Instruire asistată de calculator (IAC) (la Anul III, Nivel licență, Domeniul Matematică),
 4. Managementul clasei de elevi (MCE) (la Anul III, Nivel licență, Domeniul Matematică),
 5. Practică pedagogică activă / de predare (la Anul III, Nivel licență, Domeniul Matematică),
 6. Dezvoltări în didactica domeniului și aprofundări în didactica specialității (la Anul I, Nivel master, Domeniul Matematică),
 7. Metode alternative de evaluare la Matematică (la Anul I, Nivel master, Domeniul Matematică),
 8. Metodologia rezolvării problemelor de Matematică (la Anul II, Nivel master, Domeniul Matematică),
 9. Aplicații ale Teoriei probabilităților și Statisticii matematice în cercetarea educațională (la Anul II, Nivel master, Domeniul Științele educației),
 10. Matematică (la Anul III, Nivel licență, Specializarea PIPP),
 11. Metodica predării Matematicii în ciclul primar (la Anul III, Nivel licență, Specializarea PIPP).

CV

Listă publicaţii