• master management curricular

 • revista RRGE

MENIU RO EN

Admission

Management curricular

Specializarea: Ştiinţele educaţiei

Învățământ cu frecvență (IF) și Învățământ cu frecvență redusă (IFR): 2 ani; 130 credite;

De ce să urmezi acest program de master?

 • Oferta sa educaţională este UNICĂ pe piaţa programelor de master acreditate la nivel naţional (ARACIS);
 • Oferta sa curriculară este ACTUALIZATĂ (corelată practicilor internaţionale şi curriculumului naţional);
 • Acumularea creditelor se poate face prin rute flexibile;
 • Programul este susținut de CADRE DIDACTICE CU PRESTIGIU RECUNOSCUT ÎN MEDIUL ACADEMIC (profesori şi conferenţiari); 
 • Programul vă formează ca specialiŞti/ConsilierI PE PROBLEME DE curriculUM în instituţiile de învățământ, cu ATRIBUȚII/RESPONSABILITĂȚI în domeniul managementului curriculumului şi al formării profesionale continue: evaluarea programelor educaţionale şi a materialelor curriculare, formarea profesională în domeniu, dezvoltarea de noi curricula de curs etc.

 

Coduri RNCIS: Expert învăţământ, Cercetător în pedagogie, Consilier învăţământ, Inspector şcolar, Designer instrucţional, Formator/formator de formator, Mentor

 

competenţe DEZVOLTATE STUDENTILOR:

 • manageriale - prin cursuri incluse în „Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educaţional”;
 • de cercetare - realizarea de: studii de impact, cercetări educaţionale calitative şi cantitative, cercetări-acţiune etc. care îi permit cadrului didactic să transforme cercetarea pedagogică într-o componentă a practicilor sale educative, valorificată în direcţia reglării şi autoreglării procesului de învăţământ;
 • care privesc relaţia cu piaţa muncii - realizarea de studii de impact, proiectarea de curriculum  în funcţie de solicitările comunităţilor locale şi zonale ori la cererea unor beneficiari, evaluarea şi revizuirea curriculei existente etc.
 • disciplinare - specifice domeniilor mai largi de studiu şi transversale - care transced disciplinele de studiu şi practicile educative, explicitându-se în termeni de achiziţii transferabile realizate longitudinal;
 • de formator în domeniul educaţiei, în acord axiologic cu valorile sociale promovate;
 • de promovare a unei atitudini empatice, sprijinire necondiţionată a celui care se formează (“orientare helping”).

 

 • Posibilităţi de angajare:
 1. funcţii de conducere de la nivelul unităţilor de învăţământ/inspectoratelor şcolare;
 2. coordonator comisii şi grupuri de lucru (locale, judeţene, naţionale) care operează asupra planurilor de învăţământ/curriculumului şcolar (inclusiv CDS/CDL);
 3. coordonator comisii implicate în proiectarea şi elaborarea materialelor curriculare;
 4. coordonator comisii de calitate în învăţământul preuniversitar;
 5. responsabil în relaţia şcolii cu comunitatea locală etc.

Suntem pregătiţi să ne folosim competenţele şi experienţa pentru a răspunde nevoilor dvs. de dezvoltare profesională. Ca urmare, veţi regăsi în cursurile noastre teme de actualitate la nivel internaţional, vă oferim suporturi de curs, consiliere şi sprijin individual/ diferenţiat, programe de recuperare etc. 

 

ANEXA

Disciplinele din Planul de învăţământ al programului masteral Management curricular şi titularii cursurilor

COD

DISCIPLINE

   Cadre didactice titulare de curs

 
 

Semestrul 1 (Anul I) 2017-2018

 

 

PMR5101

Management curricular.

Prof. Dr. Muşata Bocos

 

PMR5102

Paradigme şi modele de predare-învăţare.

Prof. Dr. Maria Eliza Dulamă

 

PMR5103

Învăţarea autoreglată şi metacognitivă.

Conf. Dr. Codruta Mih

 

 

 

 

Curs opţional 1 - PMRX511– la alegere din urmatoarele:

 

PMR5138

Educaţia pentru mediu şi dezvoltarea durabilă.

Conf. Dr. Helena Sabo

PMR5105

Credinţă şi cunoaştere.

Lect. Dr. Lilvia Georgeta Suciu

 

Curs opţional 2 - PMRX5112– la alegere din urmatoarele:

 

PMR5106

Multiculturalism, Interculturalism şi Educaţie interculturală.

Conf. Dr. Sorina Bolovan

PMR5130

Educația adulților.

Conf. Dr. Ramona Răduț

Semestrul 2 (Anul I) 2017-2018

 

PMR5108

Strategii alternative de instruire şi evaluare în educaţie.

Prof. Dr. Liliana Ciascai

PMR5109

Teoria şi practica cercetării pedagogice.

Prof. Dr. Muşata Bocos/ Conf. Dr. Chifu Cristian

PMR5110

Educaţia media.

Conf. Dr. Ioana Magdaş/ Conf. dr. Marchis Zsoldos Iuliana

 

Curs opţional 1 – PMX5121– la alegere din urmatoarele:

 

PMR5139

Centrarea pe competenţe în curriculum-ul școlar

Prof. Dr. Maria Eliza Dulamă

PMR5112

Comunități de învățare și practică în medii virtuale

Lect. Dr. Constantin Predescu

 

Curs opţional 2 – PMX5122– la alegere din urmatoarele:

 

PMR5134

Școala și comunitatea

                  Lect. Dr. Roxana Timofte

PMR5114

Legislație și deontologie în învățământ

Prof. Dr. Călin Felezeu

Semestrul 3 (Anul II) 2018-2019

 

PMR5135

Didactica profesionala

Prof. dr. Liliana Ciascai

Conf. Dr. Codruța Mih

PMR5116

CDS şi managementul activităţilor extracurriculare.

Conf. Dr. Irina Pop Păcurar

PMR5117

E-learning şi Blended learning: procese de învăţare şi probleme specifice.

Lect. Dr Constantin Predescu

 

Curs opţional 1 - PMX5131– la alegere din urmatoarele:

 

PMR5118

Procesarea didactică a conţinutului stiinţific. “Stiinte socio-umane”

Conf. Dr. Sorina Bolovan

PMR5119

Procesarea didactică a conţinutului ştiinţific. “Stiinte exacte “

Lect. Dr. Roxana Timofte

 

Curs opţional 2 - PMX5132– la alegere din urmatoarele:

 

PMR5140

Managementul programelor și proiectelor.

Conf. Dr. Iuliana Marchis/Lect dr. Roxana Timofte

PMR5128

Aplicaţii ale teoriei probabilităţilor şi statisticii matematice  în  cercetarea educaţională.

Conf. Dr. Ioana Magdaş/ Conf. Dr. Dumitru Vălcan

Semestrul 4 (Anul II) 2018-2019

 

PMR5136

Consiliere psihologică: programe de intervenție cognitiv-comportamentală

Prof. Dr. Adrian Opre

PMR5131

Programe de dezvoltare curriculară pentru copiii cu nevoi educaționale speciale                                                                             

Conf. Dr. Andreea Hathazi

PMR5124

Stagiu de cercetare/documentare – practică şi pregătirea disertaţiei.

Conf. Dr. Ioana Magdaş

 

Curs opţional 1 – PMX5141– la alegere din urmatoarele:

 

PMR5132

Educația pentru cetățenie democratică și drepturile fundamentale ale omului

Conf. Dr. Helena Sabo

PMR5133

Managementul curriculum-ului și al programelor de formare (mentorat/stagiatură). Elemente de management și leadership strategic

Conf. Dr. Irina Pop Păcurar

 

Curs opţional 2 – PMX5142 – la alegere din urmatoarele:

 

PMR5127

Educația pentru valori și calitate. Managementul şi cultura calităţii în instituţiile de învăţământ

Conf. Dr. Oana Ilovan

PMR5129

Educația prin sport. Metodologia proiectării și organizării activităților fizice de loisir

Conf. Dr. Prodea Cosmin