• master management curricular

 • revista RRGE

MENIU RO EN

Conf. univ. dr. Irina POP-PĂCURAR (en)

Biolog, conferenţiar universitar, dr. în Științele educației

Contact:

Birou: Str. Sindicatelor Nr. 7, birou 14
Tel. 0264-598814 int. 6115, 0722-460043     
E-mail: irinapop_pacurar@yahoo.com, irina.pop-pacurar@ubbcluj.ro
Program la birou pentru studenți: Luni 13-15, Joi 12-15 sau cu programare

 

Domenii de cercetare

Biology and Science Education
Teaching Biology, Teaching Science

Active Teaching and Learning
Group learning techniques in Biology

Biology, Science and Integrated Curricula

Teacher Education. Mentoring instruments and practices
Group learning techniques and Project-based learning (PBL) in preservice teachers training in university

Ethics and ethical issues in various disciplines: Biology, Education

University learning; improve undergraduate science and teacher education

Cursuri susținute

 

A. ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

Nivel LICENȚĂ

Modulul Didactic nivelul I – pentru specializări din domeniul Științe Biologice

 • Didactica Biologiei, Didactica Ecologiei – cursuri/seminarii
 • Managementul clasei – curs/seminarii
 • Practică pedagogică observativă – curs practic şi Practica participativă (coordonare) la disciplinele Biologie, Ecologie, Ştiinţe şi discipline opţionale din înv. preuniversitar
 • Instruire asistată de calculator (IAC) - curs/seminarii
 • Cursuri opţionale: Curs practic de educaţie pentru protecţia mediului; Educaţie pentru sănătate. Didactica educaţiei pentru sănătate etc. (cu serii anuale până la introducerea sistemului Bologna)

 

Nivel MASTER

Modulul Didactic nivelul II – Științe biologice, Științe exacte

 • Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii (învăţământ liceal, postliceal, universitar)
 • Practică pedagogică ( în învăţământul liceal, postliceal şi universitar)

Discipline opţionale:

 • Curs practic (atelier) de predare interactivă şi învăţare prin cooperare la Biologie şi Ştiinţe – curs permanent
 • Invăţarea integrată/cross-curriculară: Lecţii şi ateliere de etică aplicată pentru adolescenţi (dreptul la viață şi bioetica, etica individuală, etica mediului ş.a.) – curs permanent

 

Nivel LICENȚĂ

Specializarea Pedagogia Învăţământului Preşcolar şi Primar (PIPP)

 • Ştiinţe; Metodica si practica predării ştiinţelor în învăţământul preşcolar şi primar – curs/seminarii
 • Abilităţi practice şi confecţionarea materialelor didactice; metodica şi practica predării – curs/seminarii

 

Nivel MASTER

 • Curriculumul la decizia școlii şi managementul activităţilor extracurriculare – curs în programul de Master Management curricular (anul II, zi și ID/IFR)
 • Managementul curriculum-ului și al programelor de formare (mentorat/stagiatură).  Elemente de management și leadership strategic – curs opțional în programul de Master Management curricular (anul II, zi și ID/IFR)

 

B. BIOLOGIE

Nivel LICENȚĂ

 • Elemente de anatomie, fiziologie şi genetică umană (Anatomia şi fiziologia omului și Genetica umană) – cursuri opţionale la specializarea Psihopedagogie specială, anul I (zi şi ID)

 

Nivel MASTER

 • Neurobiologia audiţiei şi fonaţiei – curs opţional - Masterat Terapia limbajului şi audiologie educaţională, anul II

CV

Listă publicaţii